Gebruikersvoorwaarden


  Om het op MijnKledingkast.nl zo gezellig mogelijk te houden, zijn er net zoals iedere zijn een aantal regels opgesteld waar je aan hoort te houden. Wij streven erna dat iedereen zich aan deze regels houd, maar het kan voorkomen dat iemand zich hier niet veel van aantrekt. Wij willen dan jouw ook vragen hier op te letten, en het ons gelijk te melden als iemand zich niet aan de regels houd.
  Alvast bedankt daar voor.

  Gebruikersvoorwaarden
  1: Racisme, discriminatie, beledigen, schelden, bedreigen en pesten is niet toegestaan.

  2: Bij het registeren van een nieuw profiel is het niet toegestaan om onjuiste persoonlijke informatie in te vullen. Meerdere profielen hebben is niet toegestaan. Je mag alleen een profiel voor jezelf maken. De informatie die je op je profiel zet mag geen misleidende informatie zijn. Reclame maken op je profiel voor producten of diensten buiten Mijnkledingkast om is niet toegestaan.

  3: Er mogen geen copyright berusten op de foto’s en afbeeldingen die je upload. Tenzij je zelf de rechten bezit. Foto’s en afbeeldingen die worden geupload mogen gebruikt worden door andere gebruikers van mijnkledingkast.nl

  4: Spammen, flooden, meervoudig hoofdlettergebruik, het gebruiken van veel smilies en dubbelposten is niet toegestaan. Onder spam valt elke link die je plaatst om er zelf beter van te worden.

  5: Talen als BrEeZeRtAaL zijn op de openbare plaatsen niet toegestaan. Spammen, flooden, meervoudig hoofdlettergebruik, het gebruiken van veel smilies en dubbelposten is niet toegestaan. Onder spam valt elke link die je plaatst om er zelf beter van te worden. Illegaal materiaal is niet toegestaan.

  6: 18+ materiaal is niet toegestaan.

  7: Mijnkledingkast is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Mijnkledingkast.

  8: We zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw toestemming en we gebruiken deze gegevens in overeenstemming met onze Privacy Verklaring.

  9: Alles wat de gezelligheid op Mijnkledingkastl nadelig beinvloedt is niet toegestaan.  Maatregelen
  Bij overtredingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  Een medewerker van Mijnkledingkast.nl deelt meestal eerst een waarschuwing uit. Komt de overtreding daarna nog een keer voor, dan wordt het profiel inclusief alle berichten, topics, foto's, en instellingen definitief verwijderd.

  Bij hele erge overtredingen kan er een IP-ban volgen. Dit houdt in dat je de site helemaal niet meer op kunt komen, meelezen bij anderen is dan dus ook geen mogelijkheid meer.

  In sommige gevallen, wanneer het duidelijk is dat er geprobeerd wordt om Mijnkledingkast.nl onderuit te halen (denk aan: forum vol spammen, racisme) kan het profiel verwijderd worden en een IP-ban opgelegd worden zonder voorafgaande waarschuwing.